Wstrzymanie wycieczek i działań edukacyjnych

Z uwagi na obecną sytuację w Polsce i zagrożenie Koronawirusem, Grupowa Oczyszczalnia Ścieków wstrzymuje do odwołania organizowanie wycieczek po terenie oczyszczalni oraz działań edukacyjnych w placówkach oświatowych.