Seminarium HACH w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi

W dniu 22 października 2019 r. w GOŚ Łódź odbywa się coroczne seminarium, którego uczestnikami są  pracownicy laboratoriów zajmujących się badaniem wód i ścieków. Uczestnicy spotkania mają okazję zapoznać się z metodami badań odpowiadającymi nowym normom i regulacjom prawnym oraz poznać najnowsze rozwiązania w analizie elektrochemicznej i kolorymetrycznej. W tegorocznym seminarium bierze udział blisko 80 osób z regionu łódzkiego.

na stronę 2 na stronę

 <