Rezerwacja wycieczki po GOŚ

Wymagania dotyczące zwiedzania Grupowej Oczyszczalni Ścieków:

  • zwiedzanie odbywa się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych,
  • wyłącznie grupy zorganizowane (10-25 osób),
  • wiek powyżej 15 lat,
  • w przypadku młodzieży poniżej 18 roku życia wymagana jest opieka 2 osób dorosłych,
  • lista uczestników,
  • ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • zwiedzanie jest bezpłatne,
  • dni zaznaczone na czerwono są już zarezerwowane,
  • dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym proponujemy zajęcia ekologiczne, które przeprowadzimy u Państwa w placówkach - kontakt i umawianie zajęć pod nr tel. 42 291-05-12 lub 42 291-06-33.

 

Termin wycieczki
Podstawowe informacje
Dane rezerwującego

Listę uczestników i kopię polisy należy pozostawić przy wejściu na portierni.<