Go to content Homepage

Reservation of GOŚ tours

Wymagania dotyczące zwiedzania Grupowej Oczyszczalni Ścieków:

  • zwiedzanie odbywa się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych,
  • wyłącznie grupy zorganizowane (10-25 osób),
  • wiek powyżej 15 lat,
  • w przypadku młodzieży poniżej 18 roku życia wymagana jest opieka 2 osób dorosłych,
  • lista uczestników,
  • ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • zwiedzanie jest bezpłatne,
  • dni zaznaczone na czerwono są już zarezerwowane,

 

Listę uczestników i kopię polisy należy pozostawić przy wejściu na portierni.