Przejdź do zawartości Strona główna

Rekrutacja

Informujemy, że  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi obecnie nie prowadzi naboru kandydatów do pracy.

 

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych od kandydatów do pracy (CV i listów motywacyjnych oraz dokumentów potwierdzających przebieg kariery zawodowej i kwalifikacje zawodowe).

W sytuacji wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na dane stanowisko pracy przeprowadzona zostanie rekrutacja. Wówczas na stronie internetowej Spółki zostanie opublikowana stosowna informacja określająca w jaki sposób aplikować na dane stanowisko pracy oraz jakie załączyć dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji.

CV wpływające poza okresami rekrutacji będą odsyłane do adresata drogą, którą wpłynęły do Spółki