Rekrutacja

Informujemy, że Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z o.o. nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych od kandydatów do pracy (CV i listów motywacyjnych oraz dokumentów potwierdzających przebieg kariery zawodowej i kwalifikacje zawodowe).
W sytuacji wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na dane stanowisko pracy przeprowadzona zostanie rekrutacja. Wówczas na stronie internetowej Spółki zostanie opublikowana stosowna informacja określająca w jaki sposób aplikować na dane stanowisko pracy oraz jakie załączyć dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji.
CV wpływające poza okresami rekrutacji będą odsyłane do adresata drogą, którą wpłynęły do Spółki.

Rekrutacja na stanowisko Mechanik maszyn przemysłowych- Tokarz, Frezer