Przetargi

2018-01-24

Dostawa i montaż zastępczego systemu pomiarów emisji pyłów i gazów dla ITPO w GOŚ ŁAM >

2018-01-19

„E/012/18 Ochrona Obiektów i Mienia GOŚ-Łódź Sp. z o.o.” >

Informacja o wyniku postępowania została umieszczona w zakładce "ogłoszenie wyniku postępowania" w dniu 20.02.2018 roku o godz. 13.00.

Informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników została umieszczona w dniu 08 lutego 2018 roku, w zakładce "pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów".

Informacja z otwarcia ofert została umieszczona w dniu 26 stycznia 2018 roku, w zakładce "informacja z otwarcia ofert".

Wymagania dotyczące WADIUM zostały umieszczone w zakładce "pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów".

 

Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów i mienia Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami.

Nr PKWiU – 80.20.10.0 – Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.

Kod CPV przedmiotu zamówienia – 79710000-4 Usługi ochroniarskie.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579).

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisie art. 138g ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). www.gos.lodz.pl

informacja-o-nieudzieleniu-zamówienia-188o-PZP..pdf został umieszczony w zakładce "Ogłoszenie wyniku postępowania" w dniu 20.02.2018.

Zmiana-terminu-ogłoszenia..pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 08.02.2018.

Zestawienie-ofert.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 26.01.2018.

WYMAGANIA-DOTYCZĄCE-WADIUM.docx został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 22.01.2018.
2017-12-20

Modernizacja węzła piaskowego na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej >

E/098/17

„Modernizacja węzła piaskowego na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej

unieważnienie-E-098-17.pdf został umieszczony w zakładce "Ogłoszenie wyniku postępowania" w dniu 15.02.2018.

ogłoszenie-o-zmianie-terminu-E-098-17.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 24.01.2018.

INFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT-E-098-17.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 15.01.2018.
Poprzednia strona Następna strona