Przetargi

2018-02-20

Dostawa i wymiana membran dyfuzorów w Komorach Osadu Czynnego GOŚ ŁAM >

2018-02-16

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. >

E/019/18

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

Załącznik-poprawiony-Załącznik-B-do-SIWZ.docx został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 22.02.2018.

pytania-i-odpowiedzi-22.02.2018-11.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 22.02.2018.

pytania-i-odpowiedzi-22.02.2018.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 22.02.2018.
2018-02-02

Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie filtra nr 13.4 do oczyszczania biogazu z siloksanów na terenie GOŚ ŁAM >

E/010/18

postępowanie pn.: "Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie  filtra nr 13.4 do oczyszczania biogazu z siloksanów na terenie GOŚ ŁAM"

informacja-z-otwarcia-ofert-E-010-18.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 15.02.2018.

pytania-odpowiedzi-i-modyfikacja-2018.02.12.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 12.02.2018.

500031051-N-2018.pdf został umieszczony w zakładce "Inne" w dniu 12.02.2018.
2018-02-02

Ubezpieczenie majątku Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. >

E/018/18

postępowanie pn.: "Ubezpieczenie majątku Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o."

zmiana-terinu-ogłoszenia-wyników-E-018-18.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 20.02.2018.

informacja-z-otwarcia-ofert-E-018-18.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 16.02.2018.

500031525-N-2018.pdf został umieszczony w zakładce "Inne" w dniu 12.02.2018.

Załącznik-do-odpowiedzi-do-pyt.-nr-1-przebieg-szkód.xlsx został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 08.02.2018.

2018.02.08-odp.na-pytania.docx został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 08.02.2018.
2018-02-02

Modernizacja i doposażenie Instalacji Termicznego Przekształcania Osadu na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej >

E/009/18

postępowanie pn.: "Modernizacja i doposażenie Instalacji Termicznego Przekształcania Osadu na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej"

PAKIET A

  1. Modernizacji sposobu wyjmowania reduktorów przy przenośnikach pionowych osadu.

  2. Dostosowanie czerpni powietrza kruszarek wodorowęglanu sodu do pobierania powietrza spod dachu.

  3. Wykonanie pomostów obsługowych do prac konserwacyjnych przy kotłach parowych.


PAKIET B

  1. Połączenie silosów wodorowęglanu sodu przenośnikiem ślimakowym.

  2. Podłączenie zsypni osadu do drugiej linii transportowej przenośnikiem zgrzebłowym.


PAKIET C

Zakup i montaż  rękawa do załadunku suchego popiołu z silosu.
2018-01-29

Dostawa taśm filtracyjnych do odwadniania i zagęszczania osadów komunalnych dla GOŚ ŁAM >Informcja-po-otawrciu-ofert-tasmy.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 15.02.2018.
Poprzednia strona Następna strona