Przetargi

2018-12-14

E-100-18-Wsparcie techniczne systemu SAP NetWeaver 7.01 >

Przedmiotem zamówienia jest serwis aplikacyjny (obsługa oraz wsparcie techniczne) systemu SAP NetWeaver 7.01.
2018-12-06

Dostawa energii elektrycznej do wszystkich obiektów Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej oraz sprzedaż nadwyżki wraz usługą bilansowania handlowego energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii zlokalizowanym na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej >

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do wszystkich obiektów Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej oraz sprzedaż nadwyżki wraz usługą bilansowania handlowego energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii zlokalizowanym na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. [W elektrociepłowni zamontowano trzy biogazowe agregaty prądotwórcze o mocy łącznej 3,333 MW ( 2x1200 kW, 1 x 933 kW)].

Nr PKWiU – 35.11.10.0 – energia elektryczna.

Pytania-i-odpowiedzi.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 14.12.2018.
2018-12-03

Ubezpieczenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o >

PAKIET A - ubezpieczenie mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku A.A. do SIWZ.

 

PAKIET B  -   ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku B.A. do SIWZ

ogloszenie-zmiana-2.docx został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 14.12.2018.

Pytania-i-odpowiedzi-E-070-18.docx został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 14.12.2018.

OGŁOSZENIE-O-ZMIANIE-OGŁOSZENIA.docx został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 04.12.2018.
2018-10-12

Dostawa wodorowęglanu sodu do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów i Skratek zlokalizowanej w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej >Informacja-po-otwarciu-ofert.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 22.11.2018.