Przetargi

2018-06-18

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania aparatury pomiarowej Firmy HACH LANGE zainstalowanej na terenie GOŚ ŁAM >

2018-06-05

Modernizacja węzła piaskowego na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej >

E/035/18

„Modernizacja węzła piaskowego na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej
2018-06-01

Ochrona obiektów i mienia GOŚ-Łódź Sp. z o.o. >

Kod CPV przedmiotu zamówienia – 79710000-4 Usługi ochroniarskie.

 

Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów i mienia Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Nr PKWiU – 80.20.10.0 – Usługi ochroniarskie w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.

E-029-18-informacja-z-otwarcia-ofert-19.06.2018.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 19.06.2018.
2018-05-25

Dostawa i wymiana membran dyfuzorów w Komorach Osadu Czynnego GOŚ ŁAM. >Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 07.06.2018.
2018-04-17

Dostawa nowego węgla aktywnego do instalacji zlokalizowanych na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej >

Dostawy

Dostawa nowego węgla aktywnego do instalacji zlokalizowanych na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej
Krótki opis:

Pakiet A

Dostawa nowego węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów i Skratek (ITPO).

Pakiet B

Dostawa nowego węgla aktywnego do filtra do oczyszczania biogazu z siloksanów.
zmiana-terminu-ogłoszenia-wyników-postępowania-E-015-18.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 06.06.2018.

zmiana-terminu-ogłoszenia-wyników-postępowania-E-015-18.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 06.06.2018.

informacja-z-otwarcia-ofert-E-015-18.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 25.05.2018.

modyfikacja-1.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 26.04.2018.

2018-OJS081-181340-pl.pdf został umieszczony w zakładce "Inne" w dniu 26.04.2018.