Przetargi

2019-04-19

„Dostawa części zamiennych do pomp NETZSCH” >

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oryginalnych części zamiennych do pomp NETZSCH zainstalowanych w GOŚ ŁAM.

Kod CPV przedmiotu zamówienia główny – 42124220-2 Części tłokowych pomp wyporowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

- Załącznik  A do SIWZ

- Załącznik  B do SIWZ

Nr PKWiU – 28.13.12.0 – Pozostałe pompy tłokowe wyporowe do cieczy
2019-04-11

Odbiór i przetwarzanie ustabilizowanego odwodnionego komunalnego osadu ściekowego powstającego w GOŚ ŁAM. Nr. ref: E/014/19. >

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i przetwarzanie (unieszkodliwianie lub odzysk) ustabilizowanego, odwodnionego komunalnego osadu ściekowego powstającego w procesie oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Nr PKWiU – 38.21.10.0 – Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia;

Kod CPV przedmiotu zamówienia główny: 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami;

 
2019-03-29

„Naprawa dylatacji w zbiorniku OWT 5.3” >

Przedmiotem zamówienia jest naprawa dylatacji w dnie zbiornika OWT 5.3 (otwartym zbiorniku na ścieki) dla potrzeb Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 12.04.2019.
2019-03-28

Dostawa wraz z montażem koryt kablowych na KOC >

 
Dostawa wraz z montażem koryt kablowych na KOC


informacja-z-otwarcia-ofert-E-016-19.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 09.04.2019.

informacja-z-otwarcia-ofert-E-016-19.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 09.04.2019.
2019-03-20

Roboty naprawcze na dachach budynków 31 i 32 znajdujących się na terenie GOŚ – ŁAM >

roboty naprawcze na dachach budynków jednokondygnacyjnych, obiekty zlokalizowane na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi, użytkowane. Roboty polegają na demontażu istniejącej obróbki blacharskiej, rur spustowych, montażu nowej obróbki blacharskiej, rynien i rur spustowych, obróbce kominów, pokryciu dachów papą termozgrzewalną

informacja-z-otwarcia-ofert-E018-19.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 09.04.2019.

autopoprawka.doc został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 29.03.2019.

autopoprawka.doc został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 29.03.2019.