Przetargi

2018-04-17

Dostawa nowego węgla aktywnego do instalacji zlokalizowanych na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej >

Dostawy

Dostawa nowego węgla aktywnego do instalacji zlokalizowanych na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej
Krótki opis:

Pakiet A

Dostawa nowego węgla aktywnego do Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów i Skratek (ITPO).

Pakiet B

Dostawa nowego węgla aktywnego do filtra do oczyszczania biogazu z siloksanów.


2018-03-28

Sprzedaż oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. >2018.04.05-odpowiedzi-na-pytania.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 05.04.2018.

zmiana-siwz.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 03.04.2018.
2018-03-20

Modernizacja oświetlenia w budynku kotłowni oraz budynku magazynu na terenie GOŚ-ŁAM >

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została umieszczona, w dniu 20 kwietnia 2018 roku, w zakładce "ogłoszenie wyniku postępowania".

Informacja z otwarcia ofert została umieszczona w dniu 09.04.2018 roku, w zakładce "Informacja z otwarcia ofert".

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane, na które składają się wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych. Zakres robót obejmuje wykonanie demontażu istniejącej instalacji oświetleniowej w kotłowni i magazynie oraz wykonanie nowej instalacji oświetlenia w w/w obiektach, znajdujących się na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Łodzi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz
z załącznikami.

Nr PKWiU: 43.21.10.2 –  Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji  elektrycznych.

doc02333720180420114242-1.pdf został umieszczony w zakładce "Ogłoszenie wyniku postępowania" w dniu 20.04.2018.

doc02333620180420114235-2.pdf został umieszczony w zakładce "Ogłoszenie wyniku postępowania" w dniu 20.04.2018.

informacja.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 09.04.2018.
2018-02-27

Dostawa oleju silnikowego do biogazowych agregatów prądotwórczych w GOŚ ŁAM. >Ogłoszenie-wyników-E-021-18.pdf został umieszczony w zakładce "Ogłoszenie wyniku postępowania" w dniu 13.04.2018.

Informacja-po-otwarciu-ofert.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 23.03.2018.

pyt.wyj_.1.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 14.03.2018.
2018-02-20

Dostawa i wymiana membran dyfuzorów w Komorach Osadu Czynnego GOŚ ŁAM >unieważnienie.pdf został umieszczony w zakładce "Ogłoszenie wyniku postępowania" w dniu 12.04.2018.

Informacja-po-otwarciu-ofert-MEM..pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 03.04.2018.
2018-01-24

Dostawa i montaż zastępczego systemu pomiarów emisji pyłów i gazów dla ITPO w GOŚ ŁAM >Informacja-po-otwarciu-ofert.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 15.03.2018.

pyt.wyj_.1.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 28.02.2018.