Przetargi

2019-01-22

Dostawa wraz z konfiguracją 2 macierzy, 2 serwerów, switcha Fiber Chanell, oprogramowania do wirtualizacji oraz backupu. >

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z konfiguracją 2 macierzy, 2 serwerów, switcha Fiber Chanell, oprogramowania do wirtualizacji oraz backupu dla potrzeb Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

2019.02.12-ogłoszenie-inf.-z-otw.-ofert.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 12.02.2019.

2019.02.05-pytania-i-odpowiedzi.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 05.02.2019.
2018-12-22

Wymiana rekuperatora linii nr 2 wraz z montażem świetlików wentylacyjnych w dachu Instalacji Termicznego Przekształcenia Osadów na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. >

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wymiennika ciepła (rekuperatora) nr 2 w obiekcie ITPO na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej – Pakiet A oraz montaż świetlików wentylacyjnych w dachu ITPO – Pakiet B.

Postępowanie prowadzone jest na platformie elektronicznej EPZ pod adresem: www.jednolitydokumentzamowienia.pl

Na ww. platformie (linki poniżej) Zamawiający udostępnia formularze JEDZ zgodnie z pkt. 11 SIWZ dla każdego z pakietów.

https://www.soldea.pl:443/epz/epz/jedzudostepniony.php?sLink=07c45892f45ecbefab981ae89b387a15

https://www.soldea.pl:443/epz/epz/jedzudostepniony.php?sLink=5f2f7eeb80a613b91add72ee180def27

Kod CPV przedmiotu zamówienia główny – 42510000 Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące;

Uzupełniający: 45252100-9; 45252200-0; 71320000-7; 45223800-4; 45252100; 71320000;  45000000; 45310000.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

- Załącznik nr 1A do SIWZ dla Pakietu A;

- Załącznik nr 1B do SIWZ dla Pakietu B;

wraz z załącznikami do ww.

Nr PKWiU – 28.25.11.0 – wymienniki ciepła i urządzenia do skraplania powietrza lub innych gazów.

Nr PKWiU – 43.91.1 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji i pokryć dachowych.

Ogłoszenie-wyników-1.pdf został umieszczony w zakładce "Ogłoszenie wyniku postępowania" w dniu 15.02.2019.

informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 29.01.2019.
2018-12-03

Ubezpieczenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o >

PAKIET A - ubezpieczenie mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku A.A. do SIWZ.

 

PAKIET B  -   ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku B.A. do SIWZ

ogłoszenie-wyników-1.pdf został umieszczony w zakładce "Ogłoszenie wyniku postępowania" w dniu 15.02.2019.

informacja-o-zmianie-terminu-wyników.pdf został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 30.01.2019.

informacja-z-otwarcia-ofert.pdf został umieszczony w zakładce "Informacja z otwarcia ofert" w dniu 17.01.2019.

ogloszenie-zmiana-2.docx został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 14.12.2018.

Pytania-i-odpowiedzi-E-070-18.docx został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 14.12.2018.

OGŁOSZENIE-O-ZMIANIE-OGŁOSZENIA.docx został umieszczony w zakładce "Pytania i odpowiedzi, modyfikacje, zmiany terminów" w dniu 04.12.2018.