„Ochrona obiektów i mienia Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.”Nr E/047/20