Ochrona obiektów i mienia GOŚ-Łódź Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów i mienia Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Wróć do przetargów