Podsumowanie akcji woda wraca

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi – przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – przygotowała i zrealizowała w okresie 12.2017-01.2018 kolejną akcję edukacyjno-informacyjną, prowadzoną w ramach ogłoszonej wcześniej kampanii społecznej pod hasłem: WODA WRACA.

GOŚ od kilku lat prowadzi edukację ekologiczną, której celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej znaczenia oczyszczania ścieków, zachowań proekologicznych, specyfiki pracy oczyszczalni, technologii oczyszczania ścieków. Przedsiębiorstwo konsekwentnie co roku – wykorzystując nowe pomysły, scenariusze działań – zwraca na tę tematykę uwagę mieszkańców aglomeracji łódzkiej, którzy korzystają z jej usług. Kampania kierowana jest do wszystkich, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. GOŚ stara się docierać do odbiorców w różny sposób – poprzez media, organizując akcje, które zwracają uwagę mediów, są przez nie nagłaśniane, a także poprzez zajęcia edukacyjne, kierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży.

Wyróżnikiem kolejnej odsłony kampanii pod hasłem: WODA WRACA, zorganizowanej przez GOŚ w grudniu 2017 i styczniu 2018, była prezentacja działającego modelu oczyszczalni (oczyszczalnia w miniaturze) oraz pokazanie (w powiększeniu, pod specjalnym mikroskopem) nietypowych pracowników oczyszczalni – bakterii. Stąd tytuł tej dwumiesięcznej akcji: OCZYSZCZALNIA W AKWARIUM I BAKTERIE W TELEWIZORZE.

GOŚ skierował ją głównie do dzieci i młodzieży, choć prezentację – w centrach handlowych w  Łodzi i  Pabianicach  –  oglądali   także  dorośli.  Znaczenie   oczyszczania  ścieków  dla środowiska naturalnego, technologię oczyszczania ścieków stosowaną w GOŚ w Łodzi wyjaśniano korzystając – obok działającego modelu biologicznej części oczyszczalni ścieków i mikroskopu z monitorem – z ogromnej planszy informacyjnej (2,5 m x 5 m). Edukatorów GOŚ wspomagali uczestniczący w prezentacjach animatorzy ubrani w kostiumy, przedstawiające bakterie pracujące w oczyszczalni oraz szopa pracza – maskotkę przedsiębiorstwa. Uczestniczący w prezentacjach słuchacze otrzymywali kolorowy komiks
z historią, opowiadającą o tym, jakie są skutki wrzucania śmieci do sanitariatów.

Prezentacje zorganizowano w:

 • Manufakturze w Łodzi (28.11.2017)
 • Szkole Podstawowej nr 1 w Konstantynowie Łódzkim (30.11.2017)
 • Centrum Handlowym ECHO w Pabianicach (02.12.2017)
 • Szkole Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim (05.12.2017)
 • Pałacu Młodzieży w Łodzi (dwukrotnie, 12.12.2017 i 31.01.2018)
 • Palmiarni w Łodzi (17.12.2017)
 • Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi (prezentacja dwudniowa,
  04-05.01.2018)
 • Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach (24.01.2018)
 • Centrum Kultury Młodych w Łodzi (30.01.2018).

Z edukatorami z GOŚ spotkało się i obejrzało prezentację przygotowaną przez oczyszczalnię przeszło 2 tysiące dzieci i młodzieży (przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum). Interesowali się nią także dorośli (podczas pokazów w centrach handlowych).

Zajęcia prowadzono głównie w formie dialogu z słuchaczami, prostym, obrazowym językiem, wplatając w prelekcje ciekawostki, dotyczące technologii oczyszczania ścieków, pracy oczyszczalni. Animatorzy, przebrani za bakterie pracujące w GOŚ, za szopa pracza, byli dodatkową atrakcją spotkań edukacyjnych, zwiększali zainteresowanie prezentacją, pomagali w prowadzeniu dialogu z dziećmi i młodzieżą.

Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2

1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA