Ogłoszenia

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. posiada do sprzedaży zestaw pyłomierza  EMIOTEST 2598 - Zestaw do pobierania próbek gazów do oznaczania zawartości pyłów, metali ciężkich i związków nieorganicznych.
Szczegóły dostępne są w załączonym pliku:

Ogłoszenie o Sprzedaży