ISO w Spółce

W 2005 r. GOŚ-Łódź Sp. z o.o. uzyskała po raz pierwszy Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001:2001 oraz ISO 14001:2005 obejmujący zarówno proces oczyszczania ścieków i gospodarkę osadową, jak i działania na rzecz ochrony środowiska.

W 2007r. laboratorium uzyskało akredytację stanowiącą potwierdzenie możliwości wykonywania badań zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005.

Pliki do pobrania:

<