O spółce

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. (GOŚ-Łódź) jest jedną z największych i najnowocześniejszych oczyszczalni w Polsce.
GOŚ-Łódź oczyszcza ścieki z terenu Łodzi oraz ścieki dopływające od mieszkańców Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, gmin Nowosolna i Ksawerów.
W oczyszczalni wykorzystywany jest system biologicznego oczyszczania ścieków MUCT. Dzięki temu parametry ścieków na ujściu do rzeki Ner spełniają wszystkie wymogi norm europejskich. Skutecznie redukowane są zwłaszcza najbardziej szkodliwe związki biogenne  (tj. azot i fosfor).

Spółka prowadzi zaawansowaną gospodarkę osadową. Wytworzony w procesie oczyszczalnia ścieków osad ulega fermentacji i pozwala na uzyskanie biogazu.  Powstały biogaz  jest wykorzystywany do produkcji prądu elektrycznego i energii cieplnej.
GOŚ-Łódź Sp. z o.o.uzyskała Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania PN-EN ISO 9001:2014 oraz PN-EN ISO 14001:2005 obejmujący zarówno proces oczyszczania ścieków i gospodarkę osadową, jak i działania na rzecz ochrony środowiska.
Laboratorium uzyskało akredytację stanowiącą potwierdzenie możliwości wykonywania badań zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005