Go to content Homepage

Laboratorium

1. Laboratorium GOŚ monitoruje pracę oczyszczalni od 1996r.

2. Wykonujemy badania:

  • ścieków – monitorując proces oczyszczania,
  • osadów - w celu kontroli procesów i oceny pracy urządzeń technologicznych,
  • wód powierzchniowych i podziemnych – dla potrzeb monitoringu środowiska.

3. Badamy ponad 80 wskaźników chemicznych i fizykochemicznych w wodzie, ściekach i osadach.

4. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę analityczną do wykonywania badań m.in.:

  • spektrometr absorpcji atomowej (płomieniowy i z kuwetą grafitową),
  • analizatory przepływowe CFA,
  • analizator rtęci,
  • spektrofotometry UV-VIS.

5. Poziom wykonywanych badań gwarantuje wysoko wyspecjalizowana kadra inżynieryjno-techniczna. Potwierdzeniem kompetencji personelu i wysokiej jakości badań jest regularny udział w badaniach biegłości wykonywanych badań organizowanych przez Quality Managment Ltd oraz Aquacheck Ltd z Wielkiej Brytanii i uzyskiwanie bardzo dobrych wyników porównań.

6. W 2007 roku Laboratorium GOŚ-Łódź Sp. z o.o. uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 832.
Zgodnie z Komunikatem ISO-ILAC-IAF (styczeń 2009) dostępnym na stronie www.pca.gov.pl akredytacja laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spełnienie wymagań dotyczących kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań.

Kontakt:

Ryszard Gruziński
Kierownik Laboratorium
tel. (0-42) 29-10-525
e-mail: ryszard_gruzinski@poczta.gos.lodz.pl

Zapraszamy do korzystania z naszych profesjonalnych usług.

<