Przejdź do zawartości Strona główna

Kontakt

Zawiadamiamy o połączeniu Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 00000069597)
z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (nr KRS 0000045146).

Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie GOŚ- Łódź Sp. z o.o.,  z dniem  3.01.2022 r. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Tym samym ZWiK Sp. z o.o. - jako Spółka Przejmująca - wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi, jako Spółki Przejmowanej. Na skutek połączenia Spółka Przejmowana została rozwiązana, zaś na bazie majątku i pracowników Spółki Przejmowanej został utworzony Oddział Spółki Przejmującej, który będzie pracodawcą dla dotychczasowych pracowników Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Spółki z o.o.

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków od dnia połączenia tj. 03.01.2022 r. będzie funkcjonować jako oddział ZWiK pod nazwą:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Oddział Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi

Numery rachunków bankowych oraz numery telefonów pozostają bez zmian.

 

Na fakturach wystawianych od dnia połączenia tj. 03.01.2022r. dla ZWiK Oddział GOŚ prosimy o  zamieszczanie poniższych danych:

Nabywca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 52

90-133 Łódź

NIP 725-18-01-126          REGON 472836141

Odbiorca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Oddział Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi

ul. Sanitariuszek 66

93-469 Łódź

Korespondencja mailowa na adres :    oddzialgos@zwik.lodz.pl

Faktury elektroniczne na adres:           efaktury-gos@zwik.lodz.pl

 

KONTAKT:

tel. (42) 640 47 80 fax. (42) 640 47 75

 

Adres dla dostaw, przesyłek oraz wejście na obiekt:

93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek 70/72