Kontakt

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.

93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek 66
tel. (42) 640 47 80 fax. (42) 640 47 75
email: gos@gos.lodz.pl

 

Adres dla dostaw, przesyłek oraz wejście na obiekt:

93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek 70/72<