Przejdź do zawartości Strona główna

Informacja na temat przyjmowania CV

Informujemy, że Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Spółka z o.o. nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych od kandydatów do pracy (CV i listów motywacyjnych oraz dokumentów potwierdzających
przebieg kariery zawodowej i kwalifikacje zawodowe).

W sytuacji wystąpienia potrzeby zatrudnienia pracownika na dane stanowisko pracy przeprowadzona zostanie rekrutacja. Wówczas na stronie internetowej Spółki zostanie opublikowana stosowna informacja określająca w jaki sposób aplikować na dane stanowisko pracy oraz jakie załączyć dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji.

CV wpływające poza okresami rekrutacji będą odsyłane do adresata drogą, którą wpłynęły do Spółki<