Ekostrateg 2018 dla GOŚ

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. otrzymała tytuł „Ekostrateg 2018” podczas VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Poznaniu. Ideą konkursu jest zachęcenie przedsiębiorstw do dbałości o ekologię oraz podnoszenie standardów i procedur mających na celu ochronę środowiska, zarówno w sferze technicznej i ekonomicznej, jak również w sferze świadomości i kompetencji pracowników i kadry zarządzającej. Polski Kongres Przedsiębiorczości jest największym mobilnym wydarzenie m biznesowo-gospodarczym w Polsce. W dniach 24-25 września 2018 w Poznaniu spotkało się ponad tysiąc uczestników z całego kraju.

23