Go to content Homepage

Ecological education

Woda wraca

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków prowadzi akcję edukacyjną "Woda wraca". Kampania ta ma na celu zmianę postaw społecznych w zakresie segregacji odpadów. Do łódzkich toalet trafia bowiem miesięcznie 200 ton niepotrzebnych śmieci: artykułów higieny osobistej, bandaży,  przeterminowanych lekarstw, odpadów toksycznych czy zużytych baterii. Samych patyczków higienicznych trafia do oczyszczalni tona miesięcznie! Powoduje to konieczność naprawiania i czyszczenia pomp na terenie oczyszczalni, czasem nawet kilkukrotnie w ciągu dnia. Wszystkie awarie powstałe wskutek dopływających śmieci generują kilkumilionowe koszty dla mieszkańców Łodzi, którzy ponoszą koszty oczyszczania ścieków.

Podstawowym filarem kampanii jest akcja edukacyjna skierowana do najmłodszych. Poprzez edukację dzieci kampania trafia do całych rodzin i utrwala proekologiczne postawy. Akacja edukacyjna realizowana jest w łódzkich szkołach i opiera się będzie na kolorowych folderach, które są dostosowane do potrzeb dzieci. Ponadto powstał również profil akcji na facebooku, a na stronie internetowej www.wodawraca.pl można zagrać we flashową grę edukacyjną.

O tym gdzie powinny trafiać śmieci przypominają również materiały informacjne, naklejki oraz zawieszki na klamki, które rozdawane są w przestrzeni miejskiej.

Zapraszamy na stronę internetową akcji
Logotyp wodawraca
oraz na nasz fun page na FB

Akcja wspierana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu 'Woda wraca - edukacja ekologiczna organizowana przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi dla mieszkańców Łodzi, Pabianic i Konstantynowa Łódzkiego'
w kwocie 17257,50 zł.

<