Przejdź do zawartości Strona główna

Kontakt

W celu uzyskania innych informacji lub danych nt. funkcjonowania oczyszczalni prosimy składać wnioski zawierające konkretny zakres merytoryczny wraz z czasookresem, za jaki mają zostać przekazane.
Wnioski, na których wskazany jest tylko temat pracy lub ogólny zakres, nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu:

Piotr Cybulski
tel. (42) 29-10-633<