Przejdź do zawartości Strona główna

Informacje

W Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pracowników zajmujących się ochroną środowiska. Mamy w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie.
Naszą oczyszczalnie zwiedza corocznie ponad 2000 młodych ludzi. Przedstawiamy młodzieży istotną rolę procesu oczyszczania ścieków w ochronie środowiska naturalnego. Współpracujemy ze szkołami i uczelniami organizując specjalistyczne praktyki zawodowe, prace badawcze, przekazując materiały do prac dyplomowych.

 <