Przejdź do zawartości Strona główna

Dla studentów

W Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pracowników zajmujących się ochroną środowiska. Mamy w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie.
Naszą oczyszczalnie zwiedza corocznie ponad 2000 młodych ludzi. Przedstawiamy młodzieży istotną rolę procesu oczyszczania ścieków w ochronie środowiska naturalnego. Współpracujemy ze szkołami i uczelniami organizując specjalistyczne praktyki zawodowe, prace badawcze, przekazując materiały do prac dyplomowych.

Gotowe dane do pobrania znajdują się tutaj:

W celu uzyskania innych informacji lub danych nt. funkcjonowania oczyszczalni prosimy składać wnioski zawierające konkretny zakres merytoryczny wraz z czasookresem, za jaki mają zostać przekazane.
Wnioski, na których wskazany jest tylko temat pracy lub ogólny zakres, nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu:

Piotr Cybulski
tel. (42) 29-10-633<