Finanse spółki

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Całkowita wartość aktywów Spółki w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2019r. wynosi 39 301 904,07 zł.

  • aktywa trwałe równe 23 141 359,70, w tym rzeczowy majątek o wartości 20 072 634,01 zł.
  • aktywa obrotowe równe 16 160 544,37 zł.


Utworzony 22 lutego 2021 przez Szymon Malinowski
Ostatnio zmieniany 23 lutego 2021 przez Szymon Malinowski
Rejestr zmian
#0Utworzony dnia 2021-02-22 10:51:53 przez Szymon Malinowski
#1Zmieniony dnia 2021-02-22 11:42:05 przez Szymon Malinowski
#2Zmieniony dnia 2021-02-23 09:21:18 przez Szymon Malinowski