Go to content Homepage

Bodies of the company

Zgromadzenie Wspólników

Zarząd

Joanna Błaszczyk-Skalska - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Marcin Lubiński - Członek Zarządu - Dyrektor d/s Ekonomicznych

Rada Nadzorcza:

1. Waldemar Krenc - Przewodniczący (przedstawiciel Miasta Łodzi)
2. Marek Bartosiak (przedstawiciel Miasta Łodzi)
3. Romuald Bosakowski (przedstawiciel Miasta Łodzi)
4. Marcin Rzepecki (przedstawiciel Miasta Łodzi)
5. Jerzy Wysoczyński (przedstawiciel Miasta Łodzi)

 

Pełnomocnictwa:

1. Wojciech Rosicki - Pełnomocnik Miasta Łodzi

2. Robert Kolczyński - Pełnomocnik Miasta Łodzi

3. Ewa Mereć - Pełnomocnik Miasta Łodzi

4. Norbert Rydz - Pełnomocnik Miasta Łodzi

5. Wojciech Rosicki - Pełnomocnik Caritas Archidiecezji Łódzkiej