Go to content Homepage

About company

GOŚ-Łódź Sp. z o.o.
93-469 Łódź, ul. Sanitariuszek 66
tel.: zarząd: +48 (42) 640-47-60;
centrala: +48 (42) 640-47-80; 640-47-81
fax: +48 (42) 640-47-75

NIP: 725-00-07-142
Regon: 470542033
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS: 0000069597

Kapitał zakładowy wynosi 5.969.222,05 zł<