8 czerwca 2021 – Światowy Dzień Oceanów

Ustanowiony w roku 2008 przez ONZ Światowy Dzień Oceanów ma na celu propagowanie ochrony pięciu kluczowych dla ziemskiej hydrosfery obszarów – Oceanów: Spokojnego, Atlantyckiego, Indyjskiego, Arktycznego i Południowego. Rola oceanów dla życia na Ziemi, w tym oczywiście dla człowieka, jest ogromna, chociaż nie o wszystkich jej aspektach mówi się wystarczająco często.  Ponad 70% tlenu w ziemskiej atmosferze wytwarzane jest przez rośliny morskie; oceany odgrywają również kluczową rolę w kształtowaniu klimatu – pochłaniają ciepło słoneczne i rozprowadzają po świecie za pośrednictwem prądów oceanicznych. Te ogromne akweny stanowią również potencjalne źródło energii – jeśli udałoby się wykorzystać zaledwie 0,02% zgromadzonej w nich energii kinetycznej, pozwoliłoby to na całkowite zaspokojenie obecnych potrzeb energetycznych ludzkości.

Niestety, zanieczyszczenie oceanów wciąż wzrasta -  co roku trafia do nich około 6 tysięcy ton śmieci, w większości tworzyw sztucznych. Zagrożenie stanowi również prowadzenie rabunkowej gospodarki morskiej, w tym nadmierna eksploatacja łowisk. Jak możemy przyczynić się do ochrony oceanów? Do zrobienia jest bardzo dużo, jednak na co dzień możemy:

- starać się używać jak najmniej plastiku, zwłaszcza tego, który wykorzystujemy jednokrotnie i wyrzucamy;

- zwracać uwagę z jakich łowisk pochodzą ryby, które kupujemy;

- nie niepokoić niepotrzebnie morskich stworzeń, w tym fok wypoczywających na bałtyckich plażach.

Na koniec jeszcze mała ciekawostka: dlaczego szum morza słychać nie tylko przy brzegu (gdzie rozbijają się fale) ale również na pełnym morzu? Przyczyną się do tego miliardy maleńkich pęcherzyków powietrza, które dostają się do wody na skutek ruchu fal. Pęcherzyki odkształcają się pod działaniem ciśnienia wody, a dążąc do odzyskania swojego kulistego kształtu, powodują wibracje i fale dźwiękowe o różnych częstotliwościach, które słyszymy jako szum morski.