3 miliony na wspólny projekt Politechniki Łódzkiej i GOŚ

2

Politechnika Łódzka i Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi rozpoczynają współpracę dotyczącą opracowania systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków.

Projekt o wartości niemal trzech milionów złotych finansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i został przyznany w konkursie „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze”.

Streszczenie projektu: Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego

System, nad którym podejmują współpracę naukowcy z Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych PŁ oraz specjaliści z Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi będzie wykorzystywał dane pochodzące z istniejącego w mieście opomiarowania przelewów burzowych i deszczomierzy. Dodatkowo w ramach projektu zostaną wykonane cztery stanowiska pomiarowe z sondami on-line mierzącymi stężenia wybranych wskaźników zanieczyszczeń ścieków w sieci kanalizacyjnej.

Uzyskane dane będą wykorzystane przez stworzony system informatyczny, prognozujący na bieżąco ilość ścieków i skład zanieczyszczeń na wlocie do oczyszczalni. System ten umożliwi alert przed zjawiskami, które mogą mieć negatywny wpływ na proces oczyszczania ścieków. Przedmiotem działań jest ostrzeganie oczyszczalni przed nagłym dopływem substancji toksycznych dla procesu biologicznego oczyszczania. Do oczyszczalni trafi też z odpowiednim wyprzedzeniem sygnał o przeciążeniu hydraulicznym, które może nastąpić w czasie opadów atmosferycznych, szczególnie w przypadku kanalizacji, w której ścieki bytowo-gospodarcze i wody opadowe płyną wspólnym kanałem.

Utworzony system pozwoli na optymalne sterowanie procesami oczyszczania i w efekcie zrównoważone działanie oczyszczalni. Umożliwi on także wizualizację, archiwizację i raportowanie danych, które będą mogły być wykorzystane do dalszych analiz związanych z modernizacją lub rozbudową obiektu i jego dostosowanie do zmian klimatycznych, urbanizacyjnych i wymagań z punktu widzenia ochrony odbiornika ścieków.

Zrealizowana we współpracy naukowców z PŁ i specjalistów z GOŚ w Łodzi innowacja technologiczna w systemie odprowadzania i oczyszczania ścieków umożliwi znaczący postęp w kierunku w pełni zrównoważonego funkcjonowania oraz będzie miała istotny wpływ na ochronę środowiska i optymalizację wydatków na ten cel.

Opracowany w projekcie system monitoringu będzie mógł być wdrożony przez przedsiębiorstwa komunalne odpowiedzialne za zbieranie, transport i oczyszczanie ścieków miejskich.