slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

O Spółce

 

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. (GOŚ-Łódź Sp. z o.o.)
Spółka od początku swojej działalności była związana z oczyszczalnią ścieków.
W latach 1991-2000 pełniła rolę inwestora zastępczego budowy obiektu w imieniu Miasta Łódź. Pod jej nadzorem realizowane były kluczowe obiekty takie jak: hala krat, piaskowniki, kolektor Polesie 15, cztery linie biologicznego oczyszczania, zamknięte komory fermentacyjne, hala dmuchaw i inne. Pod koniec 1994r., po wybudowaniu ściekowego kolektora VII, łączącego GOŚ z oczyszczalnią na Lublinku nastąpiło przełączenie ścieków do GOŚ, a stara oczyszczalnia na Lublinku, po 64 latach pracy została wyłączona z eksploatacji.

W 2000 roku Spółce została powierzona eksploatacja rozbudowywanej oczyszczalni.

Lata 2004 ÷ 2009 to okres najbardziej intensywnej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni. Był to również okres wytężonej pracy służb inżynieryjnych Spółki ze względu na ich udział między innymi w opracowywaniu specyfikacji przetargowych dla projektów rozbudowy i modernizacji oczyszczalni, finansowanych ze środków unijnych.

Więcej